Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak se v životě stát úspěšným?

Jak jsem již v jednom článku uvedl, hodně sleduji Daniela Maritze, který dělá neskutečný progres a proto jsem se rozhodl zde předat 12 rad v cestě za úspěchem od tohoto borce. Protože moje angličtina není 100%, texty jsem si trošku ohnul a napsal podle sebe. Na konci článku ovšem naleznete video v originále.

 • První vlastnost, kterou musíte změnit je váš přístup. Vím, že v životě to není vždy spravedlivé, že nemůžete ovládat všechno kolem sebe, ale můžete změnit svůj přístup. Nikdo nemá rád lidi se špatným přístupem. Špatný přístup je jako prázdná pneumatika. Nikdy nikam nedojedete, ale pokud změníte svůj přístup uvědomíte si, že svět kolem vás se také změní.
 • Druhou vlastností je pracovní morálka. Je hodně líných lidí na světě, kteří nikdy nedosáhnou svých cílů. Je snadnější spát, stisknout tlačítko pro odložení budíku nebo sledovat 5 epizod na Netflixu, místo jedné hodiny práce. Tohle nevyžaduje žádný talent, ale rozděluje úspěšné od neúspěšných.
 • Poctivost, nejvzácnější vlastnost u lidí. Celý svět ji vyžaduje, ale problém je, že nemůžeme očekávat loajalitu, pokud ji sami nenabízíme. Pokud chcete mít kolem sebe poctivé lidi, začněte s poctivostí u sebe a uvidíte, že přijde důvěra i z okolí.
 • Laskavost, nezajímají mě tvé problémy, nezajímáš mě. V životě se setkáváme s lidmi, kteří jsou ve společnosti odmítaní a hledají pomoc. Většina z nás takové lidi odsoudí, ale kolik lidí nabídne pomoc, vyslechne příběh a vlije do život těchto lidí nový smysl? Buďte odlišní a dělejte laskavosti druhým. Laskavost znamená být přece pozorný vůči druhým a všímat si jejich potřeb. Je to vnímání hodnoty každého člověka, jehož potkáváme.
 • Dochvilnost – obdivuji Japonce, protože jsou vždy dochvilní a ukazují profesionalitu. Jdeš pozdě o 15 minut? Ano, je to pro tebe v pohodě. Ale uvědomil sis někdy, že tvých 15 minut vzalo někomu 20 minut jeho času?
 • Respekt – nejdříve musíte respektovat sami sebe, předtím než vás začnou respektovat druzí. Je to tím, že pokud respektujete sebe, tak respektujete i druhé a to se projeví ve vašem chování při zacházení s druhými.
 • Vášeň – stupeň emoce (intenzivní, dlouhodobá emoce). Obvykle se tím míní přilnutí k předmětu vášně (člověku, myšlence, věci, popřípadě hodnotě), který velice výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Kde bychom byli, kdyby lidé pracovali s vášní. Celkově život kolem nás by byl jiný, protože lidé by byli šťastnější. Představte si jak by vypadala Euroesa.com, pokud bych neměl vášeň? Nebyli by tu žádné soutěže, žádné nápady jak pomáhat druhým a pravděpodobně bych ani neměl web. Ovšem, dokud jsem poháněn vášní, vím, že Euroesa.com může dosáhnout něčeho velkého.
 • Naslouchání je způsob, při kterém nejen registrujeme, co druhý říká, ale současně jej povzbuzujeme ke sdělování informací, volnému vyjadřování myšlenek, představ, názorů a postojů neverbálními i verbálními prostředky. Pokud nasloucháte učíte se nové věci, pokud mluvíte, opakujete jen to co víte.
 • Pokora je stav mysli, či pocit, kdy si osoba uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na tzv. „vyšších mravních požadavcích“ a má tak důvěru, když se to od něho očekává, a ne když potřebuje neúměrně velebit sám sebe. 
 • Připravenost – pokud máte v životě připravené varianty A, B, C, jen tak něco vás nezaskočí. Před ostatními působíte připraveně a sebevědomě, protože na každý problém máte řešení.
 • Dělat více – ne jen dělat, ale dělat více. Snažte se udělat vždycky víc než si myslíte, že můžete udělat.
 • Flexibilita je vlastnost, která vám pomáhá přizpůsobit se různým situacím ve vašem životě. Protože se svět kolem nás vyvíjí a mění, je potřeba být flexibilní a přizpůsobovat své plány k dosažení cílů, které máme.

Zdroj: DLM Model Lifestyle

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now