Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Víte, co je program Záruka pro rozvoj podnikání?

Začali jste podnikat, máte perfektní podnikatelský záměr, ale chybí peníze. Klasický scénář. Lze vůbec v dnešní době získat nějakou dotaci? Využít lze samozřejmě dotace z evropských fondů, ale jejich získání není jednoduché a nemusí obsahovat dotační program, který by odpovídal vašemu podnikatelskému záměru. Navíc pro většinu těchto programů platí financování ex-post, tedy proplacení až po ukončení projektu. Vyřízení komerčního úvěru taky není zrovna snadné a nebankovní úvěry nepřipadají v úvahu z jednoho prostého důvodu, nemáte čím pokrýt požadované záruky.

Přece jen však existuje možnost jisté výpomoci od státu, i když se nejedná o dotaci v pravém slova smyslu. O co tedy jde? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nabízí začínajícím podnikatelům program Záruka. Díky němu mohou začínající podnikatelé získat účelový úvěr na realizaci svého podnikatelského projektu, za který se až do výše 70% zaručí stát. Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk. Jejich seznam lze najít na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Program má však jistá pravidla a omezení. Zaručovaný úvěr je určen pro malé a střední podnikatele. Žadatel o úvěr nesmí mít pohledávky vůči úřadům ani svým zaměstnancům a nesmí být v insolvenci. Projekt, na který má být poskytnuta záruka, se musí týkat některé z ekonomických činností uvedených v příloze výzvy k předkládání projektů. Sociální podnikatelé mohou navíc získat záruku individuální s finančním příspěvkem.

Kromě záruk poskytuje ČMZRB drobným, malým nebo středním podnikatelům výhodné bezúročné úvěry. Podmínkou je splnění definice sociálního podniku a činnost podnikání v některém z podporovaných odvětví. Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Podporu začínajících podnikatelů lze najít i u některých dalších bankovních institucí. Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavedla Firemní úvěr Start-up, který lze využít od okamžiku založení živnosti nebo firmy až do tří let podnikatelské historie. V případě, že ještě nemáte daňové přiznání, stačí vám předložit výpisy z podnikatelského nebo osobního účtu za poslední tři měsíce.

Podpora vzniku malých a středních podniků je jedním z pilířů strategie, jejímž výsledkem má být posilování regionálních ekonomik a v konečném důsledku zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Česká republika se snaží posunout od modelu založeného na levné pracovní síle k systému, ve kterém bude hlavním motorem tvořivé podnikání a inovace. Nakolik se podaří dosáhnout vytyčených cílů, ukáže až čas.

Zdroj: Fotka od Free-Photos z Pixabay

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now