Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plánovaná důchodová reforma by mohla tvrdě zasáhnout živnostníky, kteří si platí jen minimální zálohy

Plánovaná důchodová reforma by mohla tvrdě zasáhnout živnostníky, kteří si platí jen minimální zálohy

V lednu tohoto roku ministryně Maláčová představila návrh důchodové reformy. Cílem je vytvořit spravedlivější vyplácení penzí a pokud možno omezit chudobu seniorů. Návrh vyvolal řadu kritických názorů kvůli nejasnosti financování. Návrh také vyvolal nespokojenost mezi OSVČ. Živnostníci, kteří do systému odvádějí jen minimální částku, by totiž ztratili nárok na důchod.

Stárnutí populace jako popud k penzijní reformě

Současná vláda má důchodovou reformu jako jeden z bodů ve svém programovém prohlášení. Stávající penzijní systém totiž není dlouhodobě udržitelný, a to hlavně kvůli postupnému stárnutí populace.

 • Očekávání demografů podle Českého statistického úřadu: V průběhu první poloviny 21. století se podle všech variant demografického vývoje zastoupení 65 a víceletých osob zhruba zdvojnásobí z dnešní jedné šestiny na jednu třetinu.
 • Podle ČSÚ k 1. 1. 2063 má na sto dětí připadnout 277 seniorů, dnes je to 113. V druhé polovině 21. století tedy bude penzistů 2,5krát více něž dětí.

Návrh důchodové reformy

Komise pro spravedlivé důchody a ministryně práce Jana Maláčová zpracovali návrh penzijní reformy. Předložili tři varianty:

 • spravedlivá
 • technická
 • úsporná

Spravedlivá varianta

Podle Komise pro spravedlivé důchody by tato varianta měla jít ruku v ruce s daňovou reformou. Ze všech tří návrhů je totiž nejnákladnější. Není vyřešena otázka financování této verze, což podnítilo kritiku od opozice. Cílem této varianty je snížit chudobu penzistů. Momentálně v chudobě žije 21 % důchodců, tato varianta by měla do roku 2040 srazit toto číslo na 16 %. Navíc by byla oceněna péče o dítě nebo postiženou osobu, a to 100 % výdělku před péčí, nebo 100 % průměrné mzdy (podle toho, co vychází jako vyšší částka).

Technická varianta

 • Tento návrh počítá s daňovou reformou do pěti let.
 • Podíl seniorů v chudě by byl 22 %. Chudoba by se snížila jen částečně a péče by také byla oceněna jen částečně.

Úsporná varianta

 • U této verze se nepředpokládá se změnou daňového systému. Došlo by k snížení nákladů celého penzijního systému, ale byly by nižší důchody.
 • Podíl seniorů v chudobě k roku 2040 by byl 28 %. Ocenění péče o děti nebo závislou osobu by činilo 80 % výdělku před péčí, nebo 80 % průměrné mzdy (co vychází lépe).
 • Pro všechny verze však platí, že dojde ke změně architektury důchodového systému. Nově by vznikl nultý pilíř, který by zaručoval základní částku pro všechny penzisty, kteří dosáhli důchodového věku a platí si pojištění aspoň 35 let.
 • Pokud by se přijala spravedlivá, nebo technická varianta, tato částka by činila 30 % průměrné mzdy, což odpovídá 10 500 Kč. V úsporné možnosti by to bylo 7 740 Kč (22 % průměrné mzdy).
 • První pilíř (zásluhový) by odrážel výši příjmů za dobu kariéry a odměňoval by péči o děti nebo nemocnou osobu.

Živnostníci si budou muset připlatit

Většina živnostníků má už nyní poměrně malé důchody, protože si platí jen minimální odvody. Po přijetí takové důchodové reformy by však nedosáhli ani na nultý pilíř.


Ministerstvo práce toto rozhodnutí zdůvodňuje tím, že živnostníci odvádějí do důchodového systému daleko menší částku než zaměstnanci. Podle Danuše Nerudové (šéfka důchodové komise) je vyměřovací základ pro živnostníky na 50 % hrubého zisku, zatímco zaměstnanci odvádějí ze 100 % svého příjmu. Navrhuje se proto, že by nová reforma zvedla pro OSVČ odvody na důchodové pojištění na 75 % hrubého zisku.

Asociace malých a středních podniků s návrhem nesouhlasí. Místopředseda asociace Zdeněk Tomíček uvedl: „Nerozumíme tomu, proč by stejná ochrana a životní jistota neměla být poskytována živnostníkům, kteří jsou páteří naší ekonomiky, zejména vytváří-li svou činností další pracovní místa. Paní ministryně správně upozornila na skutečnost, že OSVČ mají větší volnost v práci a jejím rozvrhu, zapomíná však, že na rozdíl od zaměstnance živnostník nepřestává řešit své podnikání odchodem z pracoviště, ale zabývá se jím v podstatě nepřetržitě a především pak, že nemá žádné jistoty, včetně základní jistoty v podobě pravidelné mzdy,“

Několik zdrojů uvádí, že se spekuluje o ulehčení živnostníkům snížením daně z příjmu, ale nejedná se o potvrzenou informaci.

Maláčová chce návrh projednat do konce léta před volbami.

Jedná se o nelehké téma, které určitě vyvolá pozdvižení nejen ve společnosti, ale i mezi politiky.

Zdroj: Fotka od Alexas_Fotos z Pixabay

Petr Novák & AxiomThemes © 2023. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2023 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now