Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komunikace: SKRYTÁ PRAVDA ŘEČI TĚLA

Napadlo vás někdy, jak by vypadal rozhovor dvou lidí, se zavázanýma očima? Že by takto probíhala veškerá setkání? Komunikace by se stala jistě nesmírně obtížnou, nejen pro vás, ale i pro všechny ostatní.

Jen těžko byste si mohli všimnout, že:

  • někdo se právě chystá něco říct
  • někoho velice rozzuřilo to, co si právě vyslechl
  • někoho konverzace nesmírně nudí
  • někdo neschvaluje a nesouhlasí s tím, o čem právě mluvíte

A v opačném případě, že:

  • někdo schvaluje s souhlasí s vaším názorem na věc
  • někdo je zaujat tím, co říkáte a shledává konverzaci zajímavou

Existuje samozřejmě mnoho a mnoho dalších gest a signálů, které nejsou verbálního charakteru. Jak jednoduchý by byl náš život, kdybychom komunikovali například pouze se psem. Požádám o zvýšení platu a hned vidím, jestli vrtí ocasem a má radostný záblesk v očích nebo skleslý a nahrbený. Komunikace by byla tak snadná.

Ale ona JE snadná. Lidé taky vrtí ocasem nebo nevrtí a jsou skleslí. Pouze jsme ztratili, lépe řečeno odsunuli někam do podvědomí, dovednost, kterou jsme dřív všichni měli. Kdo ji znovu nalezne a pořádně procvičí, uvidí SKRYTOU PRAVDU.

Asi nejcitovanější autoritou v této oblasti je profesor Albert Mehrabian. Ve výzkumu zabývající se řečí těla, zjistil, že jsou tři hlavní složky komunikace:

  • co říkáme (čistě význam slov) 7%
  • jak to říkáme (intonace hlasu…) 38%
  • neverbální komunikace (řeč těla) 55%

Tato čísla mohou být pro někoho šokující. 93% komunikace nezáleží na slovech, která použijeme! Pokud ovšem budete nějakou dobu sledovat své okolí, brzy jim dáte zapravdu.

Upozornění: Řeč těla je řečí CELÉHO těla. Je třeba vnímat signály vysílané druhou stranou komplexně (postoj a držení těla, gestikulace rukou, tón hlasu, mimika tváře, …atd.).

JAK HOVOŘIT ŘEČÍ TĚLA

1) Tvář

Ředitel, vedoucí nebo jinak výše postavená osoba, chce nejspíš vzbuzovat dojem sebeovládání a autority. Musíte si proto uvědomit pár věcí. Osobnosti označované jako silné a vůdčí se většinou trvale neusmívají, pokud to nemají v popisu práce. Srovnání:

A) Král nebo královna účastnící se veřejné společenské akce a rozdávající úsměvy na všechny strany.

B) Politik nebo manažer prosazující své zájmy na schůzi.

To ovšem neznamená, že se má člověk neustále mračit, aby vypadal silný a autoritativně. Když se ale tváříte vážně, vypadáte silnější.

2) Postoj a držení těla

Když budete mít chvilku, můžete si stoupnout před zrcadlo a cvičit. Žádnou gymnastiku, ale správný postoj. Stůjte pevně na obou nohách. Nepřenášejte váhu z jedné nohy na druhou, prozrazuje to nejistotu. Hleďte zpříma. To samé platí i pro sezení. Sedíte-li v křesle nebo na židli s rovnými zády a se vzpřímenou hlavou, vyzařuje z vás kázeň a vliv. Sami si před zrcadlem zkuste uvědomit, co asi svým postojem sdělujete svému okolí.

3) Poloha rukou: STŘECHA

Ruce v poloze střechy jsou znakem dominance. Chcete-li při nějakém jednání uplatnit svůj vliv, doporučuje se použít gesto spolu s hlubším tónem hlasu.

4) Negativní gesta

Občas se setkáme s člověkem, který nám svým držením těla a řečí, dává najevo svůj negativní postoj vůči nám. Jak s takovým člověkem jednat? Jak správně reagovat?

Nejdříve je třeba zjistit, jestli tento člověk, takto nejedná ze zvyku a není to jen forma obrany. Poté můžete použít vlastní „zbraně“. Pokud to jde, můžete se pokusit změnit prostředí, v němž se rozhovor odehrává. Můžete změnit svůj postoj, a tak dát druhé osobě podprahový signál. Pokud i ten druhý změní svůj postoj, jste na dobré cestě. Je také vhodné, pokud se probírá nějaký problém, klást otázky. A to tak, abyste alespoň 3x za sebou dostali kladnou odpověď. Poté můžete druhou osobu vybídnout, aby se sama více vyjádřila k problému. Přenecháte druhému slovo, jako přátelské gesto. Když se k tomu nemá, můžete ho nenápadně pobídnout otočením pravé dlaně vzhůru a předsunutím o cca 10cm v úrovni pasu (známé gesto „a teď vy“). Zkuste druhému něco podat, a tak změnit jeho negativní postoj nebo změňte vzdálenost mezi vámi dvěma. Pokud si však druhá osoba při vašem přiblížení, přitáhne zkřížené paže ještě těsněji, raději odstupte.

5) Hodnotící gesta

Někdy se stane, že dokončíte svůj výklad, předložíte své návrhy a požádáte protistranu, aby sdělila své stanovisko, svůj názor. Místo toho se setkáte s mlčením a následně ten druhý udělá něco, co vnímáme jako hodnotící gesto. Často se jedná o zapálení cigarety, čištění brýlí (nebo jiná bezděčná činnost), položení prstů na tvář, mnutí brady. Druhý člověk takto získává čas a přemýšlí. Z řeči těla můžeme rozpoznat k jakému rozhodnutí se druhý člověk přiklání.

A) Pokud vidíte pozitivní signály, například horní víčka v poloze zvýšeného zájmu, tak už jen čekáte na kýžené „ano“.

B) V opačném případě, kdy vidíte, že se člověk odtáhl, zkřížil paže nebo nohy nebo jinak negativně zareagoval, nesmíte meškat a musíte zareagovat. Můžete třeba znovu vyjmenovat pozitiva vašeho návrhu. Důležité ovšem je, aby nezaznělo „ne“ a včas reagovat.

C) V případě, kdy protistrana velmi dlouho mlčí a vy nedokážete z řeči těla jasně rozpoznat, co se vlastně děje, je důležité zachovat pozitivní vystupování u vás samotných. Hlavně přirozený úsměv (přátelský, ne přihlouplý nebo drzý), uvolněný postoj a jednání. Poté se můžete pokusit zjistit oč jde. Třeba se nakloňte a spiklenecky se zeptejte, jestli toto mlčení znamená souhlas. Je důležité zjistit na čem jste a podle toho se zachovat (viz výše).

6) Napodobení a uklidnění

Chcete-li napodobit řeč těla druhého člověka, v žádném případě nesmí jít o kopírování nebo opičení se. Takovým chováním dosáhnete rozbitím pouta místo jeho navázání. Dejte si klidně na čas, hezky pomaličku. Druhá osoba si ani nevšimne, že vzniklo pouto. Potom jste schopni převzít otěže a uplatnit svůj vliv. Tato metoda se nejlépe uplatňuje u malých dětí. Zkušený člověk to ovšem dokáže využít i v běžném životě při jakémkoliv jednání. Pokud se diskuze dostane do bodu, kdy je ten druhý nějak rozrušen, tak jen na základě tohoto pouta, které vzniklo napodobením, můžete vše uklidnit. V konverzaci převezměte iniciativu, zklidněte dech, použijte vlídná slova spolu s hlubším, klidným hlasem a uvidíte, co se stane.

Zdroj: Photo by Romain V on Unsplash

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now