Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aktuální dotace NPŽP pro rok 2021

V roce 2021 se dá v České republice získat několik dotací. V tomto článku se zaměříme na dotace Národního programu životního prostředí (NPŽP), který má aktuálně vypsané dotace na:

  • Program zlepšování kvality ovzduší
  • Environmentální vzdělávání a výchovu
  • Pakt starostů pro klima a energii
  • Domovní čistírny odpadních vod
  • Výsadba stromů
  • Zelená stuha
  • Zdroje pitné vody
  • Dešťovka II
  • Územní studie krajiny

Program na zlepšování kvality ovzduší

Příjem žádostí: 15.4.2021 – 30.6.2021 
Alokace: 100 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR rozdělí na ochranu a zlepšování kvality ovzduší 100 milionů korun. Cílem je podpořit kraje a obce s rozšířenou působností ve vytvoření Akčního plánu a zřízení místa pro jednoho nového pracovníka za účelem realizace opatření dle aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší.

Více informací na webu NPŽP

Environmentální vzdělávání a výchovu

Příjem žádostí: 15.3.2021 – 31.5.2021 
Alokace: 40 000 000  Kč
Celkem 40 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na projekty s cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy.

Více informací na webu NPŽP

Pakt starostů pro klima a energii

Příjem žádostí: 8.2.2021 – 30.7.2021 
Alokace: 10 000 000  Kč
Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

Více informací na webu NPŽP

Domovní čistírny odpadních vod

Příjem žádostí: 2.3.2020 – 30.6.2021
Alokace: 200 000 000  Kč
Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací na webu NPŽP

Výsadba stromů

Příjem žádostí: 14.10.2019 – 30.4.2021
Alokace: 300 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Více informací na webu NPŽP

Zelená stuha

Příjem žádostí: 15.10.2018 – 1.4.2021
Alokace: 21 000 000  Kč
Kontinuální dotační výzva je určena pro obce oceněné titulem Zelená stuha ČR v letech 2018, 2019 a 2020 v soutěži Vesnice roku a pro vítězné obce krajských kol téže kategorie. Dotace pokryje oceněným obcím výdaje na vlastní environmentální projekty, v případě vítězné obce také výdaje za reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.

Více informací na webu NPŽP

Zdroje pitné vody

Příjem žádostí: 4.5.2018 – 30.6.2021
Alokace: 1 100 000 000  Kč
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Více informací na webu NPŽP

Dešťovka II

Příjem žádostí: 7.9.2017 – do vyčerpání alokace
Alokace: 440 000 000  Kč
V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 440 milionů korun.

Více informací na webu NPŽP

Fotka od Jörg Peter z Pixabay

Územní studie krajiny

Příjem žádostí: 1.12.2016 – 31.12.2023
Alokace: 35 000 000  Kč
Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině.

Více informací na webu NPŽP

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now