Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MLM: legitimní podnikání, nebo podvod?

MLM: legitimní podnikání, nebo podvod?

Multi-level marketing (MLM) je poměrně populární a zároveň kontroverzní způsob podnikání. MLM si vytvořil mezi mnoha lidmi nepěknou reputaci, jelikož je často spojován s pyramidovými podvody. Ne všichni však s tímto přirovnáním souhlasí a najdeme celou řadu zastánců MLM. Pojďme se tedy blíže seznámit s MLM a podívat se na obě strany argumentu.

Co je to multi-level marketing?

Multi-level marketing se do češtiny překládá jako víceúrovňový marketing, někdy se také nazývá síťový marketing (network marketing). Jedná se o marketingovou strategii, která je založena na přímém prodeji a vytvoření sítě nezávislých distributorů, kteří tento prodej uskutečňují. Každý nový distributor dává provizi ze svého prodeje těm, kteří jsou nad ním (upline) a zároveň dostává provizi od prodejců, kteří jsou pod ním (downline).

Vysvětleme si tento provizní systém pomocí fiktivních postav:
Anna, která prodává kosmetické přípravky od firmy A, se zeptá své kamarádky Petry, zda také nechce začít podnikat. Petra souhlasí a podobně jako Anna začne prodávat kosmetiku firmy A. Protože Anna rekrutovala Petru, dostává provizi z jejího prodeje. Petra se po nějaké době rozhodne, že si také sežene distributory a kontaktuje své spolužáky ze střední. Adam a Martina se rozhodnou přistoupit na nabídku. Petra tak vydělává peníze ze svého prodeje a zároveň dostává provizi od Adama a Martiny. Anna, která je v pyramidě nejvýše, dostává provizi od Petry, Adama i Martiny.

Čím více lidí je dole, tím více peněz putuje nahoru. Každý distributor se tedy snaží prodat co nejvíce produktů a rekrutovat pod sebe co nejvíce nových distributorů. Aby noví prodejci mohli začít podnikat, musí si nejprve koupit startovací balíček produktů, které daná firma prodává. Cena zboží je pro distributory o něco nižší (20-30 %), než za jakou je pak prodávají. Jelikož distributoři produkty sami často používají, využívá tak MLM jednu z nejúčinnějších reklam – osobní doporučení. Mimoto distributoři začnou prodávat zboží nejprve lidem se kterými mají blízký vztah (rodina, kamarádi).

MLM firmy také často nabízejí svým distributorům semináře za které se platí určitý poplatek. Nejčastěji pořádají tři druhy seminářů:

  • motivační
  • školení obchodních dovedností
  • školení o produktech
Počátek MLM je v USA.

Počátky MLM

Princip MLM se poprvé objevil v USA ve 20. letech v době prohibice. Pašeráci, kteří tehdy převáželi alkohol přes hranice byli odměňování za rekrutování dalších kompliců. Obecně se však za vynálezce víceúrovňového marketingu považuje Carl Rehnborg.

Carl Rehnborg je zakladatel firmy Nutrilite. Firma byla založena roku 1934 a její původní název byl The California Vitamin. Firma prodávala hlavně potravinové doplňky. Rehnborg přišel na nápad založit svou vlastní firmu poté, co strávil několik let v Číně a dozvěděl se o benefitech potravinových doplňků na zdraví člověka. Trvalo mu však několik let, než přišel na způsob prodeje pomocí MLM. Jay Van Andel and Rich DeVos, kteří pracovali jako distributoři pro Nutrilite, si uvědomili potenciál tohoto způsobu podnikání a založili svou vlastní firmu Amway. Soustřeďovali se na prodej drogerie a později i kosmetických přípravků a potravinových doplňku. V roce 1975 se však Amway dostala do sporu s FTC, což je americká společnost pro ochranu spotřebitele. FTC podezřívala Amway z pyramidového podvodu. Celý soudní spor se natáhl na 4 roky, ale nakonec Amway své podnikání uhájila. Amway je do dneška jedna z největších firem a stále uplatňuje multi-level marketing.

Pyramidové hry

Jistou podobnost s pyramidovou hrou má Ponziho schéma, ačkoliv se nejedná o stejnou věc.

Ponziho schéma je investiční podvod. Investoři svěří své peněžní prostředky do fondu a očekávají jejích zúročení. Vložené peníze se však nezúročují, ale jsou využívány k vyplácení jiných investorů, kteří tím získají důvěru v tento systém a vloží do fondu více peněz. Funguje to, dokud se do fondu přidávají noví investoři a je tak dostatek peněz na vyplácení těch, kteří se přidali dříve. Celý systém je postaven podobně jako pyramida, ale na rozdíl od pyramidové hry, nejsou investoři odměňování za přivádění nových členů.

Pyramidové hry fungují také na principu obchodování s penězi a nenabízejí tedy žádný produkt. Pro zapojení do pyramidy je požadován poplatek. Tyto vstupní poplatky jsou členové schopni vybírat od těch, které do pyramidy zapojí. Tento systém ve výsledku vydělává pouze organizátorům a těm, kteří se přidali na začátku. V mnoha zemích je tento obchodní model nelegální. V průběhu let se však tyto pyramidy naučili operovat v rámci legálních hranic.

Jsou všechny MLM firmy pyramidový podvod?

Existuje řada podvodných firem, které používají strategii MLM. Nepožadují však peněžní vklady, ale prodávají své vlastní produkty. Většinou se jedná o předražené zboží pochybné kvality. Jejich hlavní záměr není výroba kvalitního produktu, ale snaha rekrutovat, co nejvíce distributorů. Těm pak prodávají drahé semináře, kurzy a startovací balíčky. Lákají lidi na vidinu vysokého výdělku, o kterém mohli doposud jen snít. Malují jim představy o domu na pláži v tropickém ráji, o kariérním sebenaplnění a navázání kontaktů s lidmi, kteří se vám stanou bližší než vlastní rodina. Je nespočet případů, kdy lidé naletěli podobným vzdušným zámkům, a nakonec ztratili spoustu peněz. Tyto MLM firmy často cílí na mladé lidi, studenty a maminky na mateřské. Mnohdy mají tyto firmy až sektářský charakter. Podporují své distributory k odstřižení rodiny a kamarádů, pokud neprojevují stoprocentní podporu. Lidé tak nakonec končí v izolaci od světa existujícího mimo MLM. Není proto divu, že mnoho lidí má velice špatnou percepci o všech firmách, které používají multi-level marketing. Značné množství lidí věří, že všechny firmy postavené na víceúrovňovém marketingu jsou verzí pyramidového podvodu. Kritici poukazují na to, že lidé, kteří se k takové firmě přidají musí nejprve od firmy koupit zboží, které potom prodávají. Navíc nemají distributoři zaručenou ani minimální mzdu, ale dávají část svého výdělku těm, co jsou nad ním. Druhá strana argumentu se odvolává na to, že se nejedná o zaměstnání, ale o formu podnikání. A v podnikání taky není zaručen úspěch nebo minimální mzda. Je třeba podotknout, že jsou lidi, kteří byli schopni v MLM uspět. Stoprocentně zavrhnout všechny firmy fungující na principu MLM je možná krátkozraké, ale buďte kritičtí a ke každé MLM firmě přistupujte se skepticismem.

Pokud jste se rozhodli, že se chcete přidat do MLM firmy a máte za cíl uspět, pak je nejlepší začít tím, že se naučíte rozpoznat varovné signály:

  • Větší důraz se klade na shánění nových distributorů než na prodej produktu.
  • Firma neustále vnucuje svým prodejcům semináře a kurzy za vysoké ceny.
  • Soustředí se více na „motivování“ svých prodejců, než učení obchodních dovedností.
  • Slibují vysoké zisky za krátký čas.

V dalším článku se podíváme na to, jaká je skutečná šance na úspěch.

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2023. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2023 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now