Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dotace Úřadu práce pro začínající podnikatele

Dotace Úřadu práce pro začínající podnikatele

Každý začátek podnikání je náročný. Je to spousta hodin práce, vynaloženého úsilí a samozřejmě peněz. Pokud chodíte do zaměstnání a pomalu se připravujete na rozjezd vlastní firmy, máte zpravidla i časový prostor na řešení financí pro začátek vlastního podnikání. Složitější situace nastává tehdy, pokud přijdete o zaměstnání, skončíte na úřadu práce a začínáte se rozhlížet, co dál. Buď jste si z myšlenkou vlastního podnikání pohrávali v duchu už dřív a tato situace jen urychlí vaše rozhodnutí nebo jednoduše zjistíte, že v žádném rozumném dosahu práci prostě neseženete. Alespoň ne takovou, která by odpovídala vašim požadavkům a představám. A tahle situace vás vlastně donutí začít přemýšlet, jak se tedy dál živit a hlavně čím. A to je ten moment, kdy se odvážní (někdy i zoufalí) jedinci rozhodují vydat se na cestu vlastního podnikání. Cestu sice zajímavou, a pokud vás práce bude naplňovat, dá se říct i krásnou, ale zpočátku určitě hodně trnitou.

Aby toho trní bylo alespoň o trošku méně, je dobré se poohlédnout po něčem nebo někom, kdo je schopen vám do začátků vypomoci finančně. A tím někým rozhodně nemyslím rodinné příslušníky, ale přímo stát. Samotný fakt, že jste se ocitli na Úřadu práce, neznamená jen negativa, ale dá se také pozitivně využít.

Od Úřadu práce totiž můžete získat i nějaké finanční prostředky do začátku vašeho podnikání. Tato podpora vychází ze zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a mezi její aktivní nástroje patří například rekvalifikační kurzy. Jejich hrazení není nárokové a je plně na zvážení příslušného úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Je tedy nutné o rekvalifikaci požádat a předpokladem je splnění některých podmínek, jako například dosažené vzdělání nebo odpovídající zdravotní stav, a úřad práce musí váš požadavek vyhodnotit jako přínosný z hlediska uplatnění na trhu práce. Určitě nemusím zdůrazňovat, že rekvalifikační kurzy jsou docela drahá záležitost. Pokud pominu vlastní náplň vašeho budoucího podnikání, může být rekvalifikace přínosem například v oblasti daní a účetnictví nebo zvýšení počítačové gramotnosti.

Mezi další aktivní nástroj patří podpora pro vlastní vytvoření společensky účelného pracovního místa, což v praxi znamená, že uchazeč o práci, který je registrovaný na úřadu práce a rozhodne se jít cestou soukromého podnikání, vytvoří tím nové pracovní místo sám pro sebe a může požádat o podporu.

Na příspěvek není právní nárok a jeho získání předchází schvalovací proces na základě podané žádosti. Je určen k nakoupení vybavení, které potřebujete pro rozjezd podnikání nebo ve formě překlenovacího příspěvku slouží na úhradu prvních provozních nákladů.

Cesta k jejich získání ale není úplně jednoduchá a musíte pro to také něco udělat. V prvé řadě mít dobrý podnikatelský záměr. To znamená ujasnit si, co chcete dělat a proč a následně svoje představy a plány do budoucna hodit na papír. Čím lépe sami sebe a svůj projekt představíte, tím máte větší šanci na získání podpory. A samozřejmě jej musíte zpracovat v souladu s požadavky Úřadu práce.

Dále je potřeba mít ekonomickou rozvahu, tedy váš vstupní kapitál, předpokládaná výše tržeb, obrátkovost, plánovaný výnos.

Určitě budete muset doložit soupis všeho, co hodláte za dotace nakoupit, potvrzení o bezdlužnosti a samozřejmě doklad, který vás opravňuje k podnikání, například živnostenský list. Ale pozor, činnost nemůžete zahájit, dokud nezískáte dotace, protože ty jsou určeny pouze pro budoucí podnikatele toho času na Úřadu práce.

Podpora se poskytuje do výše šestinásobku průměrné mzdy a velkou výhodou je, že peníze dostanete na účet a teprve zpětně dokládáte účtenkami a fakturami nákupy avizovaného zařízení. V případě překlenovacího příspěvku se jeho výše odvíjí od průměrné mzdy a je poskytován maximálně na dobu 5-ti měsíců.

Takže pokud jste dočetli až sem, máte dobrý podnikatelský plán a spoustu elánu, tak s chutí do toho.

Tip pro Vás:
Podívejte se také na insolvenční rejstřík.

Petr Novák & AxiomThemes © 2023. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2023 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now