Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daňový kalendář část 1. leden až červen 2020

Daňový kalendář část 1. leden až červen 2020

Uvažujete, že začnete podnikat nebo jste už do toho „praštili“ a stát se teď bude hlásit o svůj desátek? Placení daní jistě nikoho z nás netěší, nicméně povinnost je povinnost a týká se každého z nás. A kdo nechce, aby ho finanční úřad „zakleknul“, tak zaplatí a hlavně včas. Z toho důvodu vám přinášíme daňový kalendář pro první půlku roku 2020, který vám pomůže se zorientovat v posloupnosti placení daní v průběhu kalendářního roku.

Ale nebojte se – ne všechny daně se nás týkají. Samozřejmě záleží jaký druh výdělečné činnosti provozujete a také obor, v kterém podnikáte. Ti z vás, kteří mají svou účetní si nemusí lámat hlavu, protože ta vše zařídí. Kromě termínů a přesného spočtení příslušné daně je potřeba znát seznamy bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtů pro placení daní, ale o tom zase někdy jindy.

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Seznam daní – leden 2020

 • 09.01.2020 spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.01.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 20.01.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.01.2020 spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.01.2020 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

 • 27.01.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019

 • 27.01.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

 • 27.01.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

 • 27.01.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

 • 27.01.2020 spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2019

 • 27.01.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 31.01.2020 biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • 31.01.2020 daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2019

 • 31.01.2020 daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

 • 31.01.2020daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

Seznam daní – únor 2020

 • 10.02.2020 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 17.02.2020 daň z příjmů

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

 • 17.02.2020 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • 20.02.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.02.2020 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.02.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020

 • 25.02.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za leden 2020

 • 25.02.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za leden 2020

 • 25.02.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

 • 25.02.2020 spotřební daň

daňové přiznání za leden 2020

 • 25.02.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní – březen 2020

 • 02.03.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020

 • 02.03.2020 daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

 • 11.03.2020 spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 16.03.2020 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 • 20.03.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 20.03.2020 daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020

 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2020

 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2020

 • 25.03.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

 • 25.03.2020 spotřební daň

daňové přiznání za únor 2020

 • 25.03.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 26.03.2020 spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 31.03.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

Seznam daní – duben 2020

 • 01.04.2020 daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

 • 01.04.2020 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • 09.04.2020 spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.04.2020 daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

 • 20.04.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 20.04.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.04.2020 spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.04.2020 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

 • 27.04.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • 27.04.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • 27.04.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • 27.04.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

 • 27.04.2020 spotřební daň

daňové přiznání za březen 2020

 • 27.04.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 30.04.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

 • 30.04.2020 energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Seznam daní – květen 2020

 • 11.05.2020 spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.05.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.05.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020

 • 25.05.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2020

 • 25.05.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2020

 • 25.05.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

 • 25.05.2020 spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.05.2020 spotřební daň

daňové přiznání za duben 2020

 • 25.05.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní – červen 2020

 • 01.06.2020 daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • 01.06.2020 daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • 01.06.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

 • 09.06.2020 spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.06.2020 daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • 22.06.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.06.2020 spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.06.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020

 • 25.06.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2020

 • 25.06.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2020

 • 25.06.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

 • 25.06.2020 spotřební daň

daňové přiznání za květen 2020

 • 25.06.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 30.06.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

 • 30.06.2020 Oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • 30.06.2020 oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2023. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2023 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now