Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komunikace: hra na pravdu

PRAVDA NEBO LEŽ?

U široké veřejnosti je velmi oblíbenou oblastí neverbální komunikace, odhalování různých polopravd a lží, kterých se na nás dopouští naše okolí. Téma, které odjakživa inspirovalo jak autory detektivek, tak scénáristy filmů a seriálů. Dopouští se toho každý z nás, byť mnohdy nevědomě.

Věc není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Mnoho lidí, pokud jsou ve stresové situaci, pod tlakem nebo jsou jinak vyvedeni z míry, se mohou chovat odlišně než normálně. Takový člověk může působit, že neříká tak úplně pravdu. Ve skutečnosti je jen ve stresu a přímá konfrontace a obvinění ze lži, by jistě velmi ublížilo vám oběma a nebyla by moudrým řešením. Jsou ovšem situace, které vám jasně napoví, že ten druhý říká pravdu jen částečně nebo dokonce lže. Jak si jich všimnout a odhalit je? I to se, mimo jiné, dozvíte v tomto článku.

1) Dlaně vzhůru

V předchozím článku jsem napsal, že pokud s vámi někdo jedná s dlaněmi vzhůru, tak je to gesto otevřenosti a může jít o někoho upřímného. Jsou ovšem jedinci, kteří mají problémy s říkáním pravdy. Tito lidé používají právě toto gesto, a to zcela vědomě, aby zamaskovali své pravé záměry. Lháři ovšem tento pohyb často provádí velmi okatě, až přespříliš. Dávají lokty dopředu k sobě a při zrakovém kontaktu uhnou rychle pohledem.

2) Ruka před ústy

Gesto, kterým jako bychom chtěli zadržet slova, která vycházejí z úst. Může to proběhnou velmi rychle, třeba jako zavadění prsty o rty. Ruka před ústy posluchače, je pro nás důležitý signál. Může znamenat tři věci:

A) posluchač chce něco říct,

B) nelíbí se mu, co vidí nebo slyší anebo

C) se posluchač domnívá, že mluvčí lže.

Ruka před ústy mluvčího znamená, že dotyčný si vůbec není jistý tím, co říká a necítí se dobře v dané situaci. Možná dokonce lže. Uvidíte to u malých dětí: „Mami, opravdu, já to neudělal!‘‘ Ruce mají na ústech, některé si skryjí rovnou celou tvář do dlaní.

3) Omezený pohyb rukou

Někteří lidé, kteří jinak rádi a živě gestikulují rukama, pokud si nejsou jisti tím, co říkají nebo lžou, najednou úplně omezí pohyb rukou. I když máte ruce v kapsách, tak za normálních okolností se během hovoru v omezené míře pohybují i tam. U těchto lidí však i tento pohyb zcela ustane. Jako by se museli velice kontrolovat a tato strnulá pozice jim měla dodat na vážnosti a věrohodnosti.

4) Pokašlávání

Pokud je někdo vyzván, aby vyjádřil své stanovisko a najednou začne výrazně pokašlávat při svém výkladu, může být jen nervózní a neklidný. Pokud se však ukáží i jiné příznaky typické pro lež, je velká pravděpodobnost, že řečník neříká pravdu.

5) Olizování rtů

Další podobný náznak spadající do kategorie stresu a neklidu. Mnohdy znamená i lež. Pečlivě sledujte i další náznaky. Těmi se můžete hříšníka odhalit.

6) Nepravidelný dech

Jasnou známkou, že něco není v pořádku je nepravidelný dech. Musíte samozřejmě aktivně sledovat a naslouchat. U mnoha nevyrovnaných jedinců se stává, že ač nevinní, vykazují znaky viníků. Jsou však i tací, u kterých je nepravidelný dech jasným znakem nepravdivého slova.

7) Červenání

Pokud to nepatří k VLASTNÍMU projevu dotyčného, tak si můžete jisti, že se v určitém prostředí a situaci necítí dobře. Způsobí to přítomnost nesympatické osoby, něco, co o něm někdo řekl nebo i to, co řekl on sám – třeba lež.

8) Podupávání

Podupávají lidé, kteří se nacházejí ve stavu velkého, až fyzicky nepříjemného napětí. Mnohdy tak chtějí urychlit nepříjemný rozhovor nebo situaci. Tento rozhovor se jim nelíbí pro to, co řekl ten druhý nebo sami vyslovili lež a nyní to chtějí rychle ukončit.

9) Stěží patrný neklid

Když někdo lže, tak chce mít vše pod kontrolou. Velmi omezená gestikulace rukama. Také mimika ve tváři, jako by téměř zmizela. Dotyčný hovoří jasným silným hlasem. Navenek se snaží vypadat sebevědomě a pod kontrolou. Vy z něj ale cítíte zvláštní neklid. Že by lhář?

10) Vyhýbání se pohledem

Pokud se někdo vyhýbá zrakovému kontaktu, může jít o lháře či velmi nervózního člověka. Například podřízeného, který se ostýchá mluvit s nadřízeným. Pokud někdo uhne pohledem během rozhovoru, zjistíte více pomocí doplňujících otázek. Například: „Proč jste odešel z předchozího zaměstnání?“ Člověk uhne pohledem a vám je jasné, že je ta otázka člověku nepříjemná, a že tam byl nějaký problém.

11) Zavřené oči

Už jste se někdy setkali s člověkem, který měl při rozhovoru zavřené oči? Takový člověk se v dané situaci vůbec necítí dobře a ve skutečnosti chce být někde úplně jinde. Proto zavírá oči. Lháři také často zavírají oči. Když někomu říkáte pravdu, tak se mu díváte zpříma do očí. Nebo příště, až se naskytne příležitost v rozhovoru, tak zavřete oči a řekněte: „říkám pravdu.“ Působí to divně, nemyslíte?

12) Tlumený tón hlasu

Pokud se nejedná o člověka s přirozeně nevýrazným hlasovým projevem, může jít o lháře. Tito lidé, jindy tak živí a energičtí, jsou jakoby vyměnění. Mimika i gestikulace jdou rychle do útlumu, hlasový projev zeslábne a stává se nevýrazným. Může to svědčit o lži.

I PROTO JE DŮLEŽITÉ PŘI KAŽDÉM ROZHOVORU AKTIVNĚ A POZORNĚ NASLOUCHAT!

Zdroj: Photo by Taras Chernus on Unsplash

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2023. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2023 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now