Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pyramidový podvod převlečený za legitimní MLM firmu – LuLaRoe

Pyramidový podvod převlečený za legitimní MLM firmu – LuLaRoe

V minulém článku jsme se dozvěděli o založení LuLaRoe. Na stránkách LuLaRoe se dočtete, že se Deanne a Mark (zakladatelé) snaží za sebou zanechat odkaz pro další generace. Je pravda, že LuLaRoe za sebou za dobu svého působení zanechala výraznou stopu, ačkoliv ne v tom nejlepším slova smyslu. Pojďme se blíže seznámit se vším, co postupně vyplulo na povrch a kompletně zničilo reputaci této firmy.

Bez peněz do LuLaRoe nelez

Jak už bylo řečeno v předchozím článku, vstupní balíček do LuLaRoe se až do nedávna pohyboval mezi 5 000-6 000 dolary (113 667–136c400 Kč), v současné době je to „pouhých“ 499 dolarů (11 344 Kč).

LuLaRoe své oblečení prodává čistě skrz své „nezávislé módní konzultanty“. Je tedy samozřejmé, že budou nabádat své distributory k opakovaným nákupům LuLaRoe zboží.

Je více než zřejmě, že distributoři jsou zákazníci LuLaRoe.

Konzultanti jsou pobízeni, aby měli nakoupeno LuLaRoe oblečení aspoň v hodnotě 20 000 dolarů (454 669 Kč). Peníze, které si tak konzultant prodejem vydělá, často putují zpět do LuLaRoe k rozmnožení inventáře.

Bývalí konzultanti tvrdí, že ačkoliv nebyli schopni prodat oblečení, které měli, vedení a jejich upline jim přesto radili, aby si dokupovali další zboží. Pokud na to neměli dostatečné finanční prostředky, pobízeli je k půjčkám od rodiny nebo bank.

Lidé na vrcholu pyramidy pobízeli ty, které rekrutovali k těmto metodám, protože dostávali finanční bonusy za to, kolik zboží jejich downline za daný rok nakoupila.

Tyto bonusy přímo navazují na strukturu LuLaRoe. LuLaRoe má několik „hodností“, které se odvíjí od toho, kolik distributorů má daný konzultant pod sebou:

  • Trainer (trenér)
  • Coach (kouč)
  • Mentor (rádce)

Trainer má pod sebou aspoň 10 konzultantů. Od těchto konzultantů dostává trainer 5% finanční bonus, který se odvíjí od toho, kolik zboží tito distributoři nakoupili. Aby to nebylo tak jednoduché, trainer je tento bonus schopen obdržet pouze pokud sám nakoupí aspoň 175 kusů LuLaRoe oblečení.

Jak se pyramida rozrůstá, získává trainer (coach, mentor) 3 % z nákupu od konzultantů, které rekrutovala jeho downline. Opět je třeba být pro tento bonus kvalifikovaný, a to tehdy pokud si daný trainer koupil minimálně 1 750 kusů zboží.

V červenci 2017 Mark Stidham (CEO) změnil tuto bonusovou strukturu proto, aby se firma LuLaRoe „dostala pryč od nařčení z toho, že se jedná o pyramidový podvod.“

Podle FTC (americká vládní společnost pro ochranu spotřebitele) se jedná o pyramidový podvod, pokud distributoři vydělávají více rekrutováním než prodejem. Bonusy by se navíc měly vyplácet pouze za prodej skutečným zákazníkům a neměly by se odvíjet od velkoobchodního nákupu.

Původní bonusová struktura LuLaRoe tyto podmínky nesplňovala. Nyní konzultanti dostávají bonusy podle toho, kolik prodali zboží koncovým zákazníkům.

Výkaz z příjmů z roku 2015

Výkaz z příjmů (Income disclosure statement) je dokument, který poskytuje náhled do skutečného příjmu běžného distributora.

Firma LuLaRoe na svých stránkách zveřejnila tento výkaz pouze jednou.

Tento dokument z roku 2015 ukázal, že 85 % distributorů neobdrželo žádné bonusy. Průměrný roční bonus pro konzultanty, nehledě na postavení bylo pouze 92 dolarů (2 091 Kč).

V červenci 2015 firma měla 2 000 distributorů.

Propad kvality a množící se stížnosti

Z počátku byly LuLaRoe legíny známé svou hebkostí a pohodlností. Zhruba od roku 2016 však kvalita rychle klesala.

Do března 2017 bylo zaznamenáno více než 80 stížností s FTC. Více než 70 % těchto stížností se týkalo kvality oblečení.

Legíny se často trhaly už při oblékání, nebo je zákazníci děravé už obdrželi.

Bývalí konzultanti si také stěžovali, že jim přicházely krabice oblečení, které bylo mokré a mnohdy i plesnivé, což činilo jejich prodej značně složitější. Nemluvě, že se jednalo o zdravotní hazard.

Lashe Bensonová (bývalá zaměstnankyně LuLaRoe) se svěřila, že velké množství zboží často zůstávalo venku celé dny, protože se nevlezlo do skladů.

Právě propad kvality vedl k ztrátě mnoha zákazníků.

Jako odpověď zavedla LuLaRoe takzvanou „hapiness policy“, která měla zákazníkům usnadnit reklamace ve všech budoucích nákupech.

Pojistka vrácení peněz a problematický přístup LuLaRoe

LuLaRoe nezačala ztrácet jen zákazníky, ale i své konzultanty. V únoru 2017 měla LuLaRoe kolem 77 000 distributorů, v září 2018 to bylo 35 000.

Další roli v odchodu distributorů hrál fakt, že došlo k přesycení trhu. Ve stejné době prodávalo příliš mnoho konzultantů víceméně stejné oblečení.

Kvůli rostoucí nespokojenosti zavedla LuLaRoe v dubnu 2017 pojistku vrácení peněz, ale ani zde všechno neprobíhá, jak má. Tato pojistka měla zajistit, že pokud se konzultanti rozhodnou skončit s prodejem, dostanou zpátky 100 % svých peněz za neprodané zboží.

LuLaRoe však tuto pojistku do půl roku změnila na 90% vrácení peněz a přidala další restrikce. Reklamace se nevztahuje na zboží, které bylo koupené více než před rokem a veškeré oblečení musí mít příslušné označení a nepoškozené balení.

Vedení na tuto změnu své distributory předem neupozornilo. Mark Stidham se však vyjádřil, že ke změně došlo, protože konzultanti tuto pojistku zneužívali.

Přesto i distributoři, kteří mají na reklamaci nárok, často čekají měsíce i rok, než se jim jejich investice vrátí.

Je třeba zmínit, že Mark a Deanne se nikdy neomluvili za způsobené problémy. Mark Stidham pronesl několik výroků, kde vinil konzultanty za jejich neschopnost prodat LuLaRoe oblečení i přes jejich nízkou kvalitu.

Jeho odpověď na rostoucí stížnosti týkající se LuLaRoe oblečení? „Nepřipadá mi, že se máme moc za co omlouvat.“

Dodnes vedení LuLaRoe odmítá přijmout jakoukoliv kritiku.

Aby toho nebylo málo, firma LuLaRoe se dostala za poslední dva roky do 37 soudních pří.

Distributoři, zákazníci, zaměstnanci i výrobci se obrátili na soud, aby se domohli finanční kompenzace.

Zatím největší soudní pře byla s hlavním velkovýrobcem LuLaRoe – Providence Industries.

Zpětně, když vidím, z čeho všeho je firma LuLaRoe obviňována, se musím sama sebe ptát, zda jejich barevné a křiklavé oblečení nebylo něco jako výstražné zabarvení živočichů v přírodě, které varuje ostatní, že jsou nepoživatelní.

Zdroj: Business photo created by yanalya – www.freepik.com

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2023. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2023 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now