Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chcete začít podnikat a zajímá vás sociální problematika?

Jen málokdo ze začínajících podnikatelů má peněz na rozdávání a většinou se snaží porozhlédnout po dalších možnostech jak pokrýt náklady na rozjezd vlastní firmy.

Velice populární, ale nepříliš jednoduchou záležitostí, je využít podpory z fondů EU. Tak jako v předchozích obdobích, i v současnosti jsou tyto podpory rozdělovány pomocí operačních programů. Jedním z nich je operační program Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotace z něj můžete čerpat ještě v roce 2020, kdy končí další programové období. Pokud vás tedy sociální problematika zajímá a uvažujete o založení sociálního podniku, máte nejvyšší čas.

Pro žádost o dotaci potřebujete mít jasný business plan, neboli podnikatelský záměr, ve kterém představíte výhody vašeho produktu nebo služby, přičemž v případě operačního programu Zaměstnanost by měly vaše plánované podnikatelské aktivity být prospěšné pro společnost a životní prostředí. Prioritní osa tohoto programu je podpora zaměstnanosti a cílovou skupinou jsou lidé nějakým způsobem znevýhodnění, například rodiče s malými dětmi, lidé ve věkové kategorii nad padesát let, nezaměstnaní mladí lidé bez praxe nebo lidé s handicapem. Množství těchto lidí v poslední době narůstá a podniky se sociálním přínosem mají v současné době velkou podporu. Dotace na jejich zřízení jsou jedny z mála, při kterých žadatelé většinou nemusí mít bohatou podnikatelskou historii. Tak vznikají různé chráněné dílny, kavárny, pekárny, útulky.

Řídící orgán pro jednotlivé operační programy vyhlašuje takzvané dotační výzvy, které obsahují užší téma podle aktuálních potřeb a také časový rámec, od kdy do kdy je možné o dotaci žádat.

Pokud tedy máte vypracovaný podnikatelský záměr s jasně stanoveným účelem a cílem, vyberete si správný dotační titul a pak už jen počkáte na otevření konkrétní výzvy.

Tady je nutno upozornit na některá úskalí financování pomocí dotací z operačních programů EU. Ne v každém případě dostanete peníze předem. V textu každé otevřené výzvy si můžete přečíst, jakým způsobem bude probíhat financování. V podstatě jsou dvě nejčastější možnosti: první a bohužel převažující je ex-post, což znamená po skončení, tedy dodatečně na základě prokázaných nákladů. Další možností je kombinace ex-ante a ex-post, kde financování probíhá částečně formou zálohy a částečně až po dokončení projektu. V textu výzvy se také dočtete, jaká je požadovaná finanční spoluúčast s ohledem na typ žadatele. Obecně může být žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která je zaregistrovaným subjektem v ČR, má datovou schránku a nepatří mezi žadatele, kteří nejsou oprávněni se zúčastnit z důvodu insolvence, likvidace, nedoplatků na pojištění a jiných podobných prohřešků.

Za předpokladu, že vše probíhá jak má, vy máte úspěšný podnikatelský záměr, který přesně odpovídá konkrétní výzvě a zvládli jste si zajistit i finance na spoluúčast, pak už nic nebrání tomu, abyste předložili žádost a obrnili se trpělivostí. Její schválení totiž může trvat i několik měsíců.

Pakliže se svou žádostí uspějete a získáte potřebnou dotaci, čeká vás ještě dlouhá cesta. Zároveň s dotací totiž dostanete i soupis podmínek k jejímu čerpání a nezbývá vám nic jiného, než je nastudovat a hlavně se jimi řídit. Protože jejich součástí jsou i sankce, které vás postihnou v případě nedodržení podmínek.

Získat dotace z fondů EU není úplně jednoduché, ale pokud s úspěchem proplujete všemi nástrahami legislativy a zvládnete dodržet všechny podmínky při jejich čerpání, výsledek vám určitě pomůže posunout vaši firmu na vyšší level.

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now