• 13 června, 2021

Daňový kalendář část 1. leden až červen 2020

Uvažujete, že začnete podnikat nebo jste už do toho „praštili“ a stát se teď bude hlásit o svůj desátek? Placení daní jistě nikoho z nás netěší, nicméně povinnost je povinnost a týká se každého z nás. A kdo nechce, aby ho finanční úřad „zakleknul“, tak zaplatí a hlavně včas. Z toho důvodu vám přinášíme daňový kalendář pro první půlku roku 2020, který vám pomůže se zorientovat v posloupnosti placení daní v průběhu kalendářního roku.

Ale nebojte se – ne všechny daně se nás týkají. Samozřejmě záleží jaký druh výdělečné činnosti provozujete a také obor, v kterém podnikáte. Ti z vás, kteří mají svou účetní si nemusí lámat hlavu, protože ta vše zařídí. Kromě termínů a přesného spočtení příslušné daně je potřeba znát seznamy bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtů pro placení daní, ale o tom zase někdy jindy.

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Seznam daní – leden 2020

 • 09.01.2020 spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.01.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 20.01.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.01.2020 spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.01.2020 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

 • 27.01.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019

 • 27.01.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

 • 27.01.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

 • 27.01.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

 • 27.01.2020 spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2019

 • 27.01.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 31.01.2020 biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • 31.01.2020 daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2019

 • 31.01.2020 daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

 • 31.01.2020daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

Seznam daní – únor 2020

 • 10.02.2020 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 17.02.2020 daň z příjmů

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

 • 17.02.2020 daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • 20.02.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.02.2020 spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.02.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020

 • 25.02.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za leden 2020

 • 25.02.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za leden 2020

 • 25.02.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

 • 25.02.2020 spotřební daň

daňové přiznání za leden 2020

 • 25.02.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní – březen 2020

 • 02.03.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020

 • 02.03.2020 daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

 • 11.03.2020 spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 16.03.2020 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 • 20.03.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 20.03.2020 daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020

 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2020

 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2020

 • 25.03.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

 • 25.03.2020 spotřební daň

daňové přiznání za únor 2020

 • 25.03.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 26.03.2020 spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 31.03.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

Seznam daní – duben 2020

 • 01.04.2020 daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

 • 01.04.2020 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • 09.04.2020 spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.04.2020 daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

 • 20.04.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 20.04.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.04.2020 spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.04.2020 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

 • 27.04.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • 27.04.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • 27.04.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • 27.04.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

 • 27.04.2020 spotřební daň

daňové přiznání za březen 2020

 • 27.04.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 30.04.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

 • 30.04.2020 energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Seznam daní – květen 2020

 • 11.05.2020 spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.05.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.05.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020

 • 25.05.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2020

 • 25.05.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2020

 • 25.05.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

 • 25.05.2020 spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.05.2020 spotřební daň

daňové přiznání za duben 2020

 • 25.05.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní – červen 2020

 • 01.06.2020 daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • 01.06.2020 daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • 01.06.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

 • 09.06.2020 spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.06.2020 daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • 22.06.2020 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.06.2020 spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.06.2020 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020

 • 25.06.2020 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2020

 • 25.06.2020 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2020

 • 25.06.2020 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

 • 25.06.2020 spotřební daň

daňové přiznání za květen 2020

 • 25.06.2020 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 30.06.2020 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

 • 30.06.2020 Oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • 30.06.2020 oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Martin Petřík

Redaktor Euroesa.com.

Přečíst předchozí článek

Fraser Doherty a jeho SuperJam

Přečíst následující článek

Dotace Úřadu práce pro začínající podnikatele