• 28 září, 2021

Víte, co je program Záruka pro rozvoj podnikání?

Začali jste podnikat, máte perfektní podnikatelský záměr, ale chybí peníze. Klasický scénář. Lze vůbec v dnešní době získat nějakou dotaci? Využít lze samozřejmě dotace z evropských fondů, ale jejich získání není jednoduché a nemusí obsahovat dotační program, který by odpovídal vašemu podnikatelskému záměru. Navíc pro většinu těchto programů platí financování ex-post, tedy proplacení až po ukončení projektu. Vyřízení komerčního úvěru taky není zrovna snadné a nebankovní úvěry nepřipadají v úvahu z jednoho prostého důvodu, nemáte čím pokrýt požadované záruky.

Přece jen však existuje možnost jisté výpomoci od státu, i když se nejedná o dotaci v pravém slova smyslu. O co tedy jde? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nabízí začínajícím podnikatelům program Záruka. Díky němu mohou začínající podnikatelé získat účelový úvěr na realizaci svého podnikatelského projektu, za který se až do výše 70% zaručí stát. Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk. Jejich seznam lze najít na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Program má však jistá pravidla a omezení. Zaručovaný úvěr je určen pro malé a střední podnikatele. Žadatel o úvěr nesmí mít pohledávky vůči úřadům ani svým zaměstnancům a nesmí být v insolvenci. Projekt, na který má být poskytnuta záruka, se musí týkat některé z ekonomických činností uvedených v příloze výzvy k předkládání projektů. Sociální podnikatelé mohou navíc získat záruku individuální s finančním příspěvkem.

Kromě záruk poskytuje ČMZRB drobným, malým nebo středním podnikatelům výhodné bezúročné úvěry. Podmínkou je splnění definice sociálního podniku a činnost podnikání v některém z podporovaných odvětví. Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Podporu začínajících podnikatelů lze najít i u některých dalších bankovních institucí. Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavedla Firemní úvěr Start-up, který lze využít od okamžiku založení živnosti nebo firmy až do tří let podnikatelské historie. V případě, že ještě nemáte daňové přiznání, stačí vám předložit výpisy z podnikatelského nebo osobního účtu za poslední tři měsíce.

Podpora vzniku malých a středních podniků je jedním z pilířů strategie, jejímž výsledkem má být posilování regionálních ekonomik a v konečném důsledku zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Česká republika se snaží posunout od modelu založeného na levné pracovní síle k systému, ve kterém bude hlavním motorem tvořivé podnikání a inovace. Nakolik se podaří dosáhnout vytyčených cílů, ukáže až čas.

Zdroj: Fotka od Free-Photos z Pixabay

Klára Hrnčířská

Klára Hrnčířská je spisovatelka, která se živí psaním knih a příležitostně přispívá i na našem portále v oblasti dotací.

Přečíst předchozí článek

Jak se v životě stát úspěšným?

Přečíst následující článek

Plánovaná důchodová reforma by mohla tvrdě zasáhnout živnostníky, kteří si platí jen minimální zálohy